Obsługa techniczna

Niezwykle ważną kwestią prawidłowego funkcjonowania obiektu jest jego utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym.

Oferta

ROKA oferuje dozór techniczny 24h przez 365 dni w roku, obsługę techniczną, konserwację bieżącą, usuwanie awarii, modernizację systemów i instalacji technicznych:

 • wentylacja
 • klimatyzacja
 • chłodnictwo
 • instalacje elektryczne
 • systemy przeciwpożarowe
 • urządzenia grzewcze
 • kotłownie gazowe i olejowe
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • systemy automatyki i sterowania
 • obsługa obiektów w zakresie ogólnobudowlanym

Zapewniamy

Nasza firma zapewnia Kompleksową Obsługę Techniczną obiektów, urządzeń, instalacji technicznych w zakresie bieżących napraw, konserwacji, modernizacji, okresowych pomiarów ochronnych i przeglądów technicznych. Świadczymy usługi w pełnym zakresie.

Organizacja obsługi technicznej

 • Dostosowanie godzin realizacji usług do potrzeb funkcjonowania obiektu, proponujemy nadzór budynku w różnych stosownie dobranych do budynku systemach:
  - czterozmianowy/praca ciągła 24h/dobę
  - dwuzmianowy - 16h + pogotowie techniczne 24h
  - jednozmianowy - 8h + pogotowie techniczne 24h
  - usuwanie awarii, wykonywanie usług na zlecenie
 • Wszelkie prace serwisowe wykonywane są na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, DTR urządzeń, warunków gwarancji, wytycznych oraz zasad eksploatacji instalacji i urządzeń
 • Usługi świadczone są przez doświadczonych pracowników, posiadających niezbędne świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty oraz przeszkolonych w zakresie BHP i ochrony środowiska
 • Nadzór merytoryczny sprawowany jest przez pion techniczny naszej firmy.
 • W trakcie procesu wdrażania naszych usług na obiekcie, tworzymy katalogi materiałów i części zamiennych dla poszczególnych działów technicznych danego obiektu, co ułatwia przyszłe monitorowanie, nadzór techniczny i bieżącą konserwację obiektu.
 • Prowadzenie i ewidencja dokumentacji technicznej budynku, dokumentacji eksploatacyjnej – raporty, protokoły z wykonanych prac serwisowych, prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 • Opracowanie planu konserwacji i remontów, harmonogramy prac serwisu z rocznym wyprzedzeniem.
 • Reprezentowanie klienta w kwestiach technicznych przed dostawcami.